Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
 
นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017

เลียนแบบพระคริสต์
------------------------------------------------------
นักมายากลต่างศาสนาได้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่ง เขาจึงอ่านเรื่องราวมหัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า อย่างร้อนรน แล้วนักมายากลคนนี้ก็ตัดสินใจเลียนแบบพระคริสต์และขอรับศีลล้างบาป ขณะเดินทางไปวัด เขาเห็นขบวนแห่ศพกำลังเคลื่อนผ่านมา เพื่อเลียนแบบพระคริสต์ ...

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ
-------------------------------------------------------
พระเยซูคริสตเจ้าและพระมารดามารีย์ได้รับเชิญไปงานมงคลสมรส ที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาตรัสแก่พระบุตรว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” คำพูดประโยคนี้ พระนางตั้งใจขอพระบุตรให้บรรเทาความเดือดร้อนของคู่บ่าวสาว เพราะเครื่องดื่มไม่มีแล้ว...

พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์
-----------------------------------------------------
พระดำรัสสุดท้ายของพระเยซูเจ้ามีความสำคัญมาก ขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่ามกลางความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
พระเยซูเจ้าตรัสกับใครบ้าง ...

หากประสงค์จะเป็นสมาชิกนิตยสารแม่พระยุคใหม่
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 
หรือติดต่อสอบถามที่สำนักพิมพ์ ตามรายละเอียดในเว็บไซต์นี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่านแม่พระยุคใหม่ ฉบับย้อนหลัง
 
นิตยสารฉบับที่ผ่านมา :
ประจำฉบับที่ 211 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2017
   
คุณโงวันดึ๊ก
คุณพลอย ตั้งถาวร
คุณชนาทิพย์ ธีรานุวัตร์
คุณวริสา มัธยมจันทร์
คุณศรีจินต์ อิทธโยภาสกุล
คุณธิดา ชาญณรงค์
คุณสมพร วิสิฐนนทชัย คุณสุพิศ ศรีประมงค์
คุณนงคราญ โสภาษิต  
 
บทความเกี่ยวกับแม่พระที่น่าสนใจ :

สารของแม่พระฟาติมา :

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึง
13 ตุลาคม ค.ศ. 1917 พระนางพรหมจารีมารีย์ได้ประจักษ์มา 6 ครั้ง ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกสแก่เด็กเลี้ยงแกะ 3 คน ได้แก่ ยาชินทา มาร์โต (Jacinta Marto) อายุ 7 ขวบ ฟรังซิสโก มาร์โต (Francisco Marto) พี่ชายอายุ 9 ขวบ

พระแม่มารีย์ผู้แก้ปม :

ภาพพระแม่มารีย์ผู้แก้ปม เป็นภาพวาดสีน้ำมัน 
แบบบาโรก โดย Johann Georg Schmidtner
ชาวเยอรมัน ในราวปี ค.ศ. 1700 
ภาพนี้ประดิษฐานอยู่ที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 
แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี .....

พระมารดาแห่งสุขภาพดี :

ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อเวลังกันนี ทางตอนใต้ของอินเดีย ได้เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้น กับโบสถ์พระมารดาแห่งสุขภาพดี เมื่อครั้งที่คลื่นสึนามิพัดขึ้นฝั่งอินเดีย น้ำทะเลได้...

แม่พระนิจจานุเคราะห์ :

วัดนักบุญอัลฟอนโซ ลีกัวรี
ที่ถนน via Merulana บนเนิน Esquilino ในกรุงโรม เป็นที่ประดิษฐานรูปแม่พระแบบไบแซนไทน์
ที่เรียกกันว่า “แม่พระนิจจานุเคราะห์” วัดนี้อยู่ในความดูแลของนักบวชคณะพระมหาไถ่ ซึ่งมีสมาชิกทำงานในประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกมากกว่า 77 ประเทศ

 
 
 
 
ข้อมูลสำนักพิมพ์
คุณพ่อมารีอุส เบรย์ - ผู้ก่อตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักพิมพ์
ติดต่อสำนักพิมพ์
 
 
 
ฉบับที่ 210 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
พระนางมารีย์แห่งนานาชาติ
นักบุญวีตูส
การไม่จดจำที่เป็นพร