Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
 
นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 208 : กรกฎาคม - สิงหาคม 2016

การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์
สาระสำคัญ 9 ประการที่ควรรู้

------------------------------------------------------
การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นข้อความเชื่อ
ของพระศาสนจักร ซึ่งยึดถือกันมาตั้งแต่พระศาสนจักรแรกเริ่ม
พระศาสนจักรจัดให้วันที่ 15 สิงหาคม ...

นักบุญสาวโรงงาน บุญราศีเปียรีนา โมโรซินี
-------------------------------------------------------
เปียรีนา เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1931 เป็นลูกคนโต
ในพี่น้องเก้าคน บิดามารดาชื่อ ร็อกโก และซรา โนริส ในหมู่บ้าน
บนภูเขามูโต เมืองอัลบีโน ประเทศอิตาลี เนื่อจาก...

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
-----------------------------------------------------
กาตาลีนา รีวาซ (Catalina Rivas) ชาวโบลีเวีย เธอคือผู้ที่ได้รับ
การกล่าวอ้างว่าได้สื่อสารกับพระเยซูเจ้า แม่พระ และเทวดามาตั้งแต่
ค.ศ. 1993 โดยได้รับการยืนยันรับรองจากพระสังฆราชเรอเน...

หากประสงค์จะเป็นสมาชิกนิตยสารแม่พระยุคใหม่
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 
หรือติดต่อสอบถามที่สำนักพิมพ์ ตามรายละเอียดในเว็บไซต์นี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่านแม่พระยุคใหม่ ฉบับย้อนหลัง
 
นิตยสารฉบับที่ผ่านมา :
ประจำฉบับที่ 208 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2016
   
คุณสรัญญา คงเลิศวิบูลย์
คุณสุภา ตั้งกิจวาระฐี
คุณสุวารี ตั้งกิจวาระฐี
คุณพัชรี ธีระวัฒน์สกุล
ม.ล.ดวงกมล พานิช (เทวกุล)
บราเดอร์สุนันท์ โยธารักษ์
คุณศรีรัตน์ สิมาทอง คุณสุวรรณา มิตรเจริญถาวร
คุณสุคนธ์ทิพย์ โพธิสิทธิพร คุณมณฑา เส็งเจริญ
 
บทความเกี่ยวกับแม่พระที่น่าสนใจ :
   

สารของแม่พระฟาติมา :

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึง
13 ตุลาคม ค.ศ. 1917 พระนางพรหมจารีมารีย์ได้ประจักษ์มา 6 ครั้ง ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกสแก่เด็กเลี้ยงแกะ 3 คน ได้แก่ ยาชินทา มาร์โต (Jacinta Marto) อายุ 7 ขวบ ฟรังซิสโก มาร์โต (Francisco Marto) พี่ชายอายุ 9 ขวบ

พระแม่มารีย์ผู้แก้ปม :

ภาพพระแม่มารีย์ผู้แก้ปม เป็นภาพวาดสีน้ำมัน 
แบบบาโรก โดย Johann Georg Schmidtner
ชาวเยอรมัน ในราวปี ค.ศ. 1700 
ภาพนี้ประดิษฐานอยู่ที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 
แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี .....

พระมารดาแห่งสุขภาพดี :

ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อเวลังกันนี ทางตอนใต้ของอินเดีย ได้เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้น กับโบสถ์พระมารดาแห่งสุขภาพดี เมื่อครั้งที่คลื่นสึนามิพัดขึ้นฝั่งอินเดีย น้ำทะเลได้...

แม่พระนิจจานุเคราะห์ :

วัดนักบุญอัลฟอนโซ ลีกัวรี
ที่ถนน via Merulana บนเนิน Esquilino ในกรุงโรม เป็นที่ประดิษฐานรูปแม่พระแบบไบแซนไทน์
ที่เรียกกันว่า “แม่พระนิจจานุเคราะห์” วัดนี้อยู่ในความดูแลของนักบวชคณะพระมหาไถ่ ซึ่งมีสมาชิกทำงานในประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกมากกว่า 77 ประเทศ

   
 
 
 
 
ข้อมูลสำนักพิมพ์
คุณพ่อมารีอุส เบรย์ - ผู้ก่อตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักพิมพ์
ติดต่อสำนักพิมพ์
 
 
 
ฉบับที่ 207 พฤษภาคม - มิถุนายน 2016
พระนางมารีย์พระมารดาแห่งพระเมตตา
ไม่มีที่ใด ที่พระเมตตาของพระเจ้าไปไม่ถึง
ชีวิตไม่ธรรมดาของนักบุญโยนออฟอาร์ค
เมื่อฉันได้พบ และกอดนักบุญ
ฉบับที่ 203 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015
น. พระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 และสายประคำ
เหตุผล 6 ข้อที่เราต้องสวดสายประคำ...
แทนที่ความว่างเปล่า