พระมารดาแห่งอเมริกา

พระมารดาแห่งอเมริกา

นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 205 – หน้า 2-5

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยและยอมรับอย่างเป็นทางการว่า พระเยซูเจ้านักบุญโยเซฟ อัครเทวดาคาเบรียล อัครเทวดามีคาแอล และพระนางมารีย์ “พระมารดาแห่งอเมริกา” ได้ประจักษ์มาแก่ ซิสเตอร์แมรี่ เอเฟรม (Mildred Neuzil) ภคินีคณะพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ในระหว่างปี ค.ศ. 1933-1979 ซิสเตอร์แมรี่ เอเฟรม ได้จากโลกนี้ไปในวัย 83 ปี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2000

พระนางมารีย์มีพระประสงค์ให้ซิสเตอร์วาดภาพพระนาง ภายใต้พระนาม “พระมารดาแห่งอเมริกา” และให้สร้างรูปปั้นตามแบบภาพนั้น เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สักการสถาน พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลเมืองวอชิงตัน ดีซี เพื่อถวายเกียรติแด่พระนางในฐานะ “พระมารดาแห่งอเมริกา” พระนางตรัสว่าหากเรื่องนี้สำเร็จ สหรัฐอเมริกากลับใจหันมาสู่เส้นทางแห่งศีลธรรมและสักการสถานนี้จะกลายเป็นสถานที่แห่งความ “มหัศจรรย์”

Monsignor Paul F. Leibold พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลซินซินนาติ (Cincinnati) ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการให้ออกแบบเหรียญ “พระมารดาแห่งอเมริกา” และยังอนุมัติให้จัดพิมพ์เอกสารประกอบอธิบายเรื่อยราวของเหรียญนี้ เพื่อส่งเสริมความศรัทธาภักดีต่อพระมารดาแห่งอเมริกา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญและพิมพ์เอกสารนั้น อัครสังฆมณฑลแห่งซินซินนาติเป็นผู้รับผิดชอบ

ก่อนที่พระอัครสังฆราชจะเสียชีวิต พระคุณเจ้าได้อนุมัติการพิมพ์ข้อความเปิดเผยการประจักษ์ของพระนางมารีย์แก่ซิสเตอร์แมรี่ เอเฟรม ทั้งนี้เนื่องจากท่านได้ทำหน้าที่เป็นวิญญาณรักษ์ของซิสเตอร์แมรี่ เอเฟรม มาเป็นเวลาหลายปี

วันที่ 25 กันยายน 1956 คืนวันฉลองมรณสักขีแห่งอเมริกาเหนือ พระนางมารีย์ประจักษ์มาแก่ซิสเตอร์เอเฟรม ตรัสว่า “ลูกจงบอกบรรดาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกา บุตรชายผู้ซื่อสัตย์ของแม่ถึงความปรารถนาของแม่ ที่ต้องการให้พวกเขาแสดงความศรัทธาภักดีต่อแม่” พระแม่มารีย์มีผ้าสีขาวยาวเกือบถึงเอวคลุมพระเศียร และทรงสวมเสื้อคลุมสีขาวบริสุทธิ์ ปลายของเสื้อคลุมถูกกลัดไว้ที่ด้านบนด้วยเครื่องประดับทองคำ เช่นเดียวกับมงกุฎทองคำที่ประดับพระเศียรพระเกศาและพระเนตรของพระนางเป็นสีน้ำตาล ซิสเตอร์แมรี่กล่าวว่า ณ ที่ประทับยืนอยู่นั้น พระบาทของพระนางมารีย์เปลือยเปล่าแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะถูกปกคลุมด้วยเมฆ บ่อยครั้งที่พระนางทรงแย้มพระสรวล และทรงเผยดวงหทัยที่ล้อมรอบด้วยดอกกุหลาบเพลิงโชติช่วง พระนางมารีย์ตรัสว่า “เราคือพระมารดาแห่งอเมริกา แม่ปรารถนาให้ลูก ๆ ถวายเกียรติแด่แม่ โดยการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์” ซิสเตอร์แมรี่บันทึกว่า ในเวลานั้น มีแสงระยิบระยับแผ่ออกมาจากพระเกศาและพระกายของพระนาง

นับตั้งแต่ปี 1938 ซิสเตอร์แมรี่เริ่มได้รับประสบการณ์ฝ่ายจิตที่ลึกลับ เธอเล่าประสบการณ์ดังกล่าวแก่พระคุณเจ้า Paul F.Leibold ซึ่งต่อมาคือพระอัครสังฆราชแห่งซินซินนาติและรัฐโอไฮโอ พระคุณเจ้าเป็นวิญญาณอารักษ์ของซิสเตอร์นานหลายปี จนกระทั่งพระคุณเจ้าเสียชีวิตกะทันหันในปี ค.ศ. 1972

 

พระอัครสังฆราชเป็นผู้ยืนยันและรับรองการประจักษ์มาของพระนางมารีย์ว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง ท่านเป็นอนุมัติให้จัดพิมพ์บันทึกของซิสเตอร์ และรับรองเหรียญรูปภาพพระมารดาแห่งอเมริกา ซึ่งทำขึ้นตามแบบที่พระนางมารีย์ทรงอธิบายแก่ซิสเตอร์
– ด้านหน้าของเหรียญนี้เป็นภาพของพระแม่มารีย์ พระมารดาแห่งอเมริกา
– ด้านหลังเป็นภาพสัญลักษณ์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และพระตรีเอกภาพ

พระนางมารีย์ทรงสัญญาว่าอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ลูร์ดและฟาติมา จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหากบรรดาคริสตชนทำตามที่พระนางทรงปรารถนา ซิสเตอร์แมรี่เอเฟรม กล่าวว่าพระนางทรงเรียกตัวเองว่า “พระมารดาแห่งอเมริกา” พระนางทรงย้ำหลายครั้งให้อุทิศสักการสถานพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ณ เมืองวอชิงตันดีซี เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระนาง พระนางทรงปรารถนาให้พระนามเป็นที่รู้จัก และอยู่ในความทรงจำของลูก ๆ ทุกคนในสหรัฐอเมริกา

“สหรัฐอเมริกาจะนำโลกไปสู่สันติสุข ความสงบสุขที่มาจากพระคริสตเจ้า สันติที่ประทานมาจากสวรรค์” พระนางยังตรัสอีกว่า “ลูก ๆ ที่รัก แม้ความพยายามในการสร้างสันติภาพของสหรัฐอเมริกาจะล้มเหลว ไม่ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศ แต่หากสหรัฐอเมริกายอมรับและซื่อสัตย์ต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ คือการนำความสงบสุขและสันติภาพมาสู่โลก เมื่อเกิดสงครามและทุกประเทศได้รับความเสียหาย ต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส สหรัฐอเมริกาจะไม่ต้องแบกรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการลงโทษนี้เลย”


“จงร้องไห้คร่ำครวญเถิดลูก ๆ ของแม่ จงร่ำไห้พร้อมกับแม่ เพราะบาปมากมายของมนุษย์ จงวอนขอต่อหน้าพระบัลลังก์แห่งพระเมตตาของพระเจ้าพร้อมกับแม่ เพราะบาปนั้นครอบงำโลกทั้งโลก และการลงโทษนั้นใกล้เข้ามาแล้ว แม้ในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดหากลูกหวนกลับมาหาแม่ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระบุตรของแม่จะทำให้ความสว่างกลับคืนมาสดใสอีกครั้ง พระเมตตาของพระเยซูเจ้าจะเป็นดังฝนหลั่งไหลผ่านมือของแม่ เพื่อประทานความช่วยเหลือมายังบรรดาผู้ที่ทูลขอในเวลาที่พวกเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พระเมตตาของพระองค์จะทรงช่วยแม่ ให้นำแสงแดดอบอุ่นแห่งสันติสุขของพระเจ้ากลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง หากความปรารถนาของแม่ไม่ประสบผล ความทุกข์แสนสาหัสจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่หากลูก ๆ เชื่อคำเตือนของแม่อย่างจริงจังมากพอ และกลับใจจริงจังในการดำเนินชีวิตมั่นคง ซื่อสัตย์ในหนทางแห่งสันติ สงครามนิวเคลียร์จะไม่มีวันเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีวิญญาณเพียงจำนวนน้อยที่เชื่อคำเตือนของแม่อย่างจริงจัง แต่บรรดาผู้ที่เชื่อจำนวนน้อยจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ได้รับอันตราย แม่จะรวบรวมผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำของแม่เผยแพร่คำเตือนของแม่ไปสู่โลกให้ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง”

วันที่ 13 ตุลาคม 1956 พระนางมารีย์ทรงประจักษ์มาอีกครั้งในฐานะพระมารดาแห่งอเมริกา ครั้งนี้ไม่มีดอกลิลลี่ในอุ้งพระหัตถ์ แต่มีแบบจำลองเล็ก ๆ ของสักการสถานอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ทั้งสองของพระนาง

นี่เป็นสักการสถานของแม่ ที่จะนำความยินดีมาสู่แม่ จงบอกลูก ๆ ของแม่ว่า แม่ขอบใจพวกเขา ขอให้เขาเร่งสร้างให้เสร็จ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับแสวงบุญ สถานที่นี้จะเป็นสถานที่แห่งความมหัศจรรย์ แม่สัญญาว่าจะอวยพรแก่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสักการสถานแห่งนี้ ไม่ว่าจะโดยการสวดภาวนา ให้แรงงานช่วยเหลือ หรือบริจาควัสดุการก่อสร้าง”

ซิสเตอร์แมรี่ เอเฟรม กล่าวว่า

“พระนางมารีย์ปรารถนาให้สักการสถานในกรุงวอชิงตันดีซีเป็นสถานที่พิเศษแห่งการจาริกแสวงบุญ พระนางปรารถนาให้เราถวายเกียรติพระนาม “พระมารดาแห่งอเมริกา พระนางพรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล”

 

ตั้งแต่ปี 1957 – 1958 นับเป็นเวลาสองปีเต็มที่พระนางมารีย์ทรงย้ำเตือนให้ซิสเตอร์แมรี่ เอเฟรม บอกบรรดาพระสังฆราชของสหรัฐอเมริกา ถึงความปรารถนาของพระนาง และวิธีการที่พวกเขาต้องปฏิบัติ พระนางตรัสว่า “หากพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิต พวกเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานจากการเบียดเบียน และหากพวกเขาไม่ใช้เวลาเพื่อชดใช้บาปของเขาและบาปของคนอื่น พระเจ้าผู้ทรงความยุติธรรมจะทรงลงโทษ เพื่อให้เขาชดใช้การล่วงละเมิดของเขา”

ในเดือนสิงหาคมปี 1957 พระนางพรหมจารีตรัสว่า

“จะให้แม่ทำอย่างไร เมื่อลูก ๆ ของแม่เหินห่างไปจากแม่ สันติภาพจอมปลอมของโลกนี้ชักจูงพวกเขา และสุดท้ายมันจะทำลายพวกเขา พวกเขาคิดว่าได้ออกแรงเต็มที่แล้ว เพื่อชำระตนในพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่ ทั้งที่จริงแล้วพวกเขาออกแรงไม่มากพอ พวกเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งสำคัญที่สุดที่แม่ต้องการ สิ่งที่แม่เคยขอแล้ว และจะขอต่อไป นั่นคือ ขอให้ลูกกลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิต ทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์จากภายใน แม่จะบันดาลอัศจรรย์และพระหรรษทานแก่ผู้วอนขอจะชำระหัวใจของวิญญาณที่ติดอยู่กับบาป ซึ่งให้พระเยซูเจ้าเคืองพระทัย วิญญาณที่ผู้ยึดกับบาปจะไม่สามารถรับสมบัติแห่งพระหรรษทานที่แม่เตรียมไว้ให้พวกเขาได้เลย”

พระนางมารีย์ทรงสัญญาว่ารูปปั้น พระมารดาแห่งอเมริกา ซึ่งประดิษฐานไว้ที่สักการสถานพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล เมืองวอชิงตันดีซี จะเป็นดังปราการปกป้องประเทศสหรัฐอเมริกา พระนางจะทรงคุ้มครองครอบครัวนั้น และทรงสัญญาจะปกป้องผู้สวมเหรียญนี้ด้วยความเชื่อและความจงรักภักดี ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวลด้วย

 

Related posts

Leave a Comment