นักบุญเฮเลนา แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์

นักบุญเฮเลนา แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ รูปนักบุญเฮเลนาที่เราพบเห็นนั้น ท่านถือไม้กางเขนไว้ เพราะธรรมประเพณี โบราณเชื่อว่าท่านเป็นผู้พบไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม เหตุการณ์เริ่มจากเกิดการจลาจลในหมู่ชาวยิว เพราะจักรพรรดิฮาดริอานุส (ค.ศ. 117– 138) ทรงยกเลิกชื่อแคว้นยูเดีย และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ซีเรีย ปาเลสไตน์” นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเปลี่ยนชื่อกรุงเยรูซาเล็มเสียใหม่ เป็นอาเอเลีย คาปิโตลีนาและห้ามมิให้ชาวยิวในบริเวณใกล้เคียงเข้ามา ในการกำจัดอิทธิพลของชาวคริสต์ ฮาดริอานุสได้สร้างวิหารของเทพ และเทพีต่างๆ ในกรุงเยรูซาเล็ม เช่น สร้างวิหารเทพีวีนัสขึ้นบนเนินเขา กัลวารีโอ และสร้างวิหารเทพจูปีเตอร์ขวางทางขึ้นพระคูหาฝังพระศพของ พระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามชาวคริสต์ ต่อมา จักรพรรดิคอนสแตนตินยึดอำนาจในปี ค.ศ. 312 และศาสนาคริสต์ กลายเรื่องชอบด้วยกฎหมาย ในเวลานั้น นักบุญเฮเลนาซึ่งเป็นพระราชมารดา ของคอนสแตนติน ได้กลับใจเป็นคริสตชน (พระนางสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 330 พระชนมายุราว 80 พรรษา) ยูเซบีอัส นักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ของพระศาสนจักรยุคต้น บันทึกไว้ว่า ท่านมีพระชนมายุราว 63 พรรษา เมื่อท่านกลับใจเป็นคริสตชน อาศัยอำนาจของจักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งเป็นพระราชโอรส ในปี ค.ศ. 324 พระนางเฮเลนาได้เดินทางไปยังปาเลสไตน์ เพื่อค้นหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และในปีต่อมา พระนางทรงสร้างโบสถ์ขึ้นที่เบธเลแฮม สถานที่ประสูติ ของพระเยซูเจ้า และบริเวณที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ท่านนักบุญเฮเลนาเป็นผู้มีเมตตา ประทานสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ที่ไม่สามารถ ปกป้องตนเองได้ และผู้ยากจน ท่านประทานเงินและเสื้อผ้าแก่ผู้คน จำนวนมาก ท่านได้คืนเสรีภาพแก่ผู้ถูกจองจำ หรือทาสที่ต้องทนทำงาน อย่างขมขื่น นอกจากนี้ ท่านยังคืนความยุติธรรมแก่ผู้ที่ไม่ได้รับความชอบ ธรรมจากการตัดสินลงโทษ และนำเขากลับมาจากการถูกเนรเทศ นอกจาก กิจการกุศลต่าง ๆ แล้ว ท่านไม่เคยละเลยที่จะแสดงความกตัญญูต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านสวดภาวนาบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด พระนางเฮเลนาได้รับความชื่นชมจากประชาชน ในความเรียบง่ายและสุภาพถ่อมตน ท่านร่วมนมัสการพระเจ้ากับผู้คน…

Read More