เกี่ยวกับเรา

สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่

สื่อความเชื่อ เพื่อข่าวดี นำชีวีใหม่

สื่อความเชื่อ

เพื่อข่าวดี

นำชีวีใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่

ที่ตั้ง :

7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรู้จักและรักพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่โลก พระแม่เจ้า มารดาของเรา และกิจการน่าพิศวงของพระศาสนจักร

ผู้ก่อตั้ง :

คุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ MEP (1919 - 2001)

เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์-โฆษณา :

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ที่ปรึกษา :

เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล
เซอร์ฟรังซัวส์  ชีรานนท์

กองบรรณาธิการ :

เซอร์มารี-หลุยส์  พรฤกษ์งาม
กอบกิจ  ครุวรรณ
อลิสา  ศิริสวัสดิ์

ฝ่ายสมาชิก :

รังสิต  ธีรพงษ์พิพัฒน์
รังสรรค์  สง่าวงษ์

ART WORK :

พิเชษฐ  ศรีเกษม
ปัญญา  การินทร์

WEBMASTER :

พิเชษฐ  ศรีเกษม
สุริยา  ศรีเกษม

พิมพ์ที่ :

JACK : 081-584-0619