นักบุญวีตูส

นักบุญวีตุส, วีตัส, วิทู บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 210 หน้า 32 ตามประวัติมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 นักบุญวีตุสเป็นนักบุญโบราณในยุคที่จักพรรดิโรมันเบียดเบียนคริสตชน ท่านเป็นมรณสักขีในยุคนั้น เพราะตามประวัติท่านถูกทรมานอย่างโหดร้าย (ภาพคริสตศิลป์ เป็นภาพท่านอยู่ในหม้อต้มทรมาน) แม้ถูกทรมานมากมายท่านก็ยืนหยัดความเป็นคริสตชน ท่านเป็นที่เคารพอย่างมากในยุโรปกลาง แถบประเทศลัตเวีย, เช็ก, ออสเตรีย เยอมันตอนใต้ และรวมไปถึงโครเอเชียและอิตาลีด้วย ท่านได้รับการยกย่องเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเต้น นักแสดงตลกและความบันเทิง (เพราะมีประวัติว่า มีการเต้นรำก่อนปั้นรูปท่านในบางประเทศ) นอกจากนี้ยังเป็นองค์อุปถัมภ์การป้องกันภัยอันตรายจากฟ้าฝ่า และผู้ป่วยโรคประสาท (ชื่อท่านเป็นส่วนหนึ่งของโรคชักกระตุกชนิดหนึ่งด้วย เนื่องจากนำนานการเต้นรำนั่นเอง) ความงดงามภายในโบสถ์นั้นมากกว่าภายนอกหลายเท่านัก ทั้งซุ้มโค้ง เสา รูปปั้นนักบุญต่าง ๆ และที่สำคัญคือภาพเฟรสโก (การวาดภาพบนปูนเปียก) เก่าแก่แต่ยังคงความงดงามอย่างเห็นได้ชัดมากมาย

Read More

พระนางมารีย์แห่งนานาชาติ

พระนางมารีย์แห่งนานาชาติ บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 210 หน้า 2-3 เรื่องราวการประจักษ์ : ไอด้า เปียเดอแมง เกิดที่เมืองอัลค์มาร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.1905 เธอเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องห้าคน เธอได้รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญโยเซฟ และได้รับการตั้งชื่อว่า ไอส์จี โจฮันนา แต่เธอมักถูกเรียกสั้น ๆ ว่า ไอด้า การประจักษ์ครั้งแรกของพระนางมารีย์แห่งนานาชาติ เกิดขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1945 ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระรับสารจากทูตสวรรค์ การประจักษ์มาของพระนางเป็นไปอย่างเงียบ ๆ และเรียบง่าย ซ่อนเร้นจากสายตาชาวโลก ในปีนั้น การฉลองแม่พระรับสารจากทูตสวรรค์ตรงกับวันอาทิตย์ใบลาน สงครามโลกครั้งที่สองยังคงคุกรุ่นในเนเธอร์แลนด์ และเมืองอัมสเตอร์ดัมตกอยู่ในภาวะเลวร้าย ไอด้าและพวกพี่สาวกำลังนั่งรอบ ๆ เตาผิง พูดคุยเกี่ยวกับสงคราม และสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น บาทหลวงเฟรเฮและเพื่อนของไอด้า ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองได้แวะมาเยี่ยม แน่นอนว่า ไม่ใช่ความบังเอิญที่พระนางมารีย์พระมารดาเริ่มต้นปรากฏให้เธอเห็น เป็นพระนางมารีย์แห่งนานาชาติในวันฉลองแม่พระรับรับสารจากทูตสวรรค์ เพราะเป็นวันที่พระนางมารีย์ยินยอมตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และเป็นทางสำหรับความรอดของมนุษยชาติ   ไอด้าเล่าว่าเธอเห็นแสงตรงมุมห้องถัดไป และรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้เข้าไปหาแสงนั้น จากแสงนั้นปรากฏให้เห็นพระนางมารีย์ พระนางตรัสให้ไอด้าพูดตามที่พระนางกล่าว ไอด้าก็ทำตาม พระนางตรัสอย่างช้า ๆ บาทหลวงเฟรเฮบอกให้พี่ของไอด้าเขียนสิ่งที่ไอด้าพูดไว้ และเธอก็ทำตาม ตั้งแต่ปี 1945-1959 พระนางมารีย์พรหมจารีทรงปรากฏแก่ ไอด้า เปียเดอแมง ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถึง 56 ครั้ง พระนางมารีย์ทรงขอร้องให้พระศาสนจักรรับรองอย่างเป็นทางการ ในเรื่องที่พระนางทรงเป็น “ผู้ร่วมไถ่กู้ คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน” และเมื่อทำตามคำขอร้องนี้แล้ว “พระนางมารีย์แห่งนานาชาติจะประทานสันติภาพและสันติสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลก” ผ่านทางถ้อยคำสื่อสารหลาย ๆ อย่างที่มาถึงไอด้า พระนางมารีย์ทรงอธิบายรายละเอียดว่าพระรูปควรมีลักษณะอย่างไร และรายละเอียดแต่ละอย่างนั้นมีความหมายอย่างไร รวมทั้งขอให้ทำพระรูปอย่างไร ในเรื่องรูปสลัก พระนางทรงอธิบายว่า “เรายืนอยู่บนลูกโลก เบื้องหน้ากางเขน เท้าทั้งสองข้างของเรายืนอย่างมั่นคง”…

Read More

การไม่จดจำเป็นพระพร

การไม่จดจำที่เป็นพร บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 210 หน้า 17 หลายครั้งเวลาที่เราตั้งใจจะเดินไปอีกห้องเพื่อทำอะไรสักอย่าง แต่พอมาถึงเรากลับลืมว่าจะมาทำอะไร เกเบรียล แรดแวนสกี้ ซึ่งเป็นนักวิจัยเสนอคำอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า ประตูทำหน้าที่เป็น “ขอบเขตของสถานการณ์” เธอทำการทดลองที่แตกต่างกัน 3 แบบ แบบสรุปเป็นทฤษฏีว่า เมื่อเราเห็นประตู สมองจะส่งสัญญาณว่าให้นำข้อมูลที่สมองจดจำไว้เก็บไปเสีย หลายครั้งเรารู้สึกหงุดหงิด เมื่อต้องพยายามคิดให้ออกว่าเรามาห้องนี้เพื่อทำอะไร แต่การหลงลืมก็อาจเป็นพระพรคือ เมื่อเราปิดประตูห้องนอนในตอนกลางคืน และเตรียมตัวนอนหลับ เป็นพระพรที่จะได้ลืมความกังวลของวันนั้น เมื่อเราคิดถึงความจริงที่ว่า พระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็น “ประตู” คอกแกะ (ยน 13: 7,9) มุมมองใหม่ต่อคำอุปมานี้ เมื่อแกะเข้าคอก มันได้เข้าสู่ที่ปลอดภัยที่จะปกป้องมันจากขโมยและผู้ล่า สำหรับผู้เชื่อ พระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ทรงเป็นประตูระหว่างเรากับศัตรูของเรา เมื่อเราเข้าสู่คอกแกะ เราสามารถ “ลืม” อันตรายและการคุกคามทั้งสิ้น เราสามารถมีความสุขที่พระองค์ทรงอภัย และไม่จดจำความบาปของเรา และได้พักอยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของผู้เลี้ยงที่ดีและยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับสันติสุขในจิตใจ ที่มาจากการได้รู้ว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตเรา ขอทรงช่วยให้เราพักพิงอย่างมั่นคง ในการปกป้องของพระองค์

Read More