พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์

พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์ บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211 หน้า 13-14 พระดำรัสสุดท้ายของพระเยซูเจ้ามีความสำคัญมาก ขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่ามกลางความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส พระเยซูเจ้าตรัสกับใครบ้าง

Read More

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ

คำขอที่ไม่เคยถูกปฏิเสธ บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211 หน้า 4-5 พระเยซูคริสตเจ้าและพระมารดามารีย์ได้รับเชิญไปงานมงคลสมรส ที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาตรัสแก่พระบุตรว่า “พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” คำพูดประโยคนี้ พระนางตั้งใจขอพระบุตรให้บรรเทาความเดือดร้อนของคู่บ่าวสาว เพราะเครื่องดื่มไม่มีแล้ว พระเยซูตรัสตอบว่า “หญิงเอ๋ย ทำไมท่านและเราต้องมากังวลกับเรื่องนี้ ยังไม่ถึงเวลาของเรา” พระองค์หมายถึงเวลาแห่งการเทศนาทั่วแคว้นยูเดียและการทำอัศจรรย์ คำตอบของพระองค์ดูจะเป็นการปฏิเสธคำร้องของพระนางมารีย์ พระคัมภีร์กล่าวถึงความอ่อนหวานแห่งความเมตตากรุณาของพระนางมารีย์ พระคัมภีร์กล่าวถึงความอ่อนหวานแห่งความเมตตากรุณาของพระนางมารีย์ เหล้าองุ่นหมดแล้ว คู่บ่าวสาวเดือดร้อน ไม่มีใครของร้องพระนางมารีย์ให้พูดกับพระบุตรของพระแม่เพื่อช่วยปลอบใจเจ้าภาพในเวลาคับขันอับจน นักบุญเบอร์นาดีนแห่งเซียนนา กล่าวว่า “ดวงพระทัยของพระนางมารีย์อ่อนหวานสงสารผู้ที่เป็นทุกข์ พระนางจึงสวมตำแหน่งของผู้บรรเทาทุกข์โดยไม่มีใครขอร้อง พระมารดาวิงวอนพระบุตรโปรดทำอัศจรรย์ โดยไม่มีใครขอร้อง พระแม่ยังช่วยขนาดนี้ และถ้ามีใครขอร้อง พระแม่จะช่วยขนาดไหน” นักบุญคริสโตสโซม กล่าวว่า “พระบุตรทรงยอมแพ้ต่อความปรารถนาของพระมารดา แม้พระองค์ตรัสว่า ยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ แต่พระองค์ทรงทำตามคำขอร้องของพระมารดาพระนางพารีย์พูดกับคนรับใช้ว่า “จงทำตามที่ท่านสั่ง” พระเยซูเจ้าตรัสสั่งให้เติมน้ำเต็มโอ่ง น้ำเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นดีเลิศ เจ้าบ่าวและทุกคนในครอบครัวดีใจ ให้เราพิจารณาถึงความสำคัญของพระนางมารีย์ในการขอหรรษทานจากพระเจ้าเพื่อเราในคราวจำเป็น และด้วยความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจพระนางมารีย์พร้อมเสมอที่จะช่วยเราทุกเมื่อทุกขณะ” นักบุญโบนาเวนตูรา กล่าวว่า “พระองค์ทรงฟังคำวิงวอนทุกประการของพระนาง บุญกุศลของพระนางยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า จนคำวิงวอนของพระนางไม่เคยถูกปฏิเสธ คำวิงวอนของพระนางไม่เคยถูกปฏิเสธ คำวิงวอนของนักบุญทั้งหลายเป็นคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่คำวิงวอนของพระนางมารีย์เป็นคำวิงวอนของพระมารดาพระเจ้า ซึ่งนักปราชญ์ของพระศาสนจักรเห็นพ้องว่า เป็นเหมือนคำบัญชาของพระบุตรผู้ทรงรักพระมารดาอย่างอ่อนหวานลึกซึ้ง ด้วยเหตุนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่คำวิงวอนของพระนางมารีย์จะถูกเมินเฉย นักบุญลอเรนซ์ กล่าวว่า “พระบุตรได้ให้พระมารดาของพระองค์มีส่วนร่วมในพระฤทธานุภาพของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งนัก ได้ทำให้พระมารดาของพระองค์ทรงฤทธานุภาพด้วย นั่นก็คือฤทธานุภาพในการรับความช่วยเหลือจากพระบุตรของพระนางผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระนางจะได้รับทุกสิ่งที่ขอจากพระองค์” นักบุญเกรโกรี่แห่งนิกโคดีเมีย ยืนยันกับคนบาปว่า “ถ้าเขาทั้งหลายไปพึ่งพระแม่ด้วยความตั้งใจที่จะปรับปรุงการดำรงชีพเสียใหม่ พระแม่จะช่วยเขาทั้งหลายให้รอดด้วยคำวิงวอนของพระแม่ พระแม่มีพระฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาล ถึงแม้บาปของเราจะมากมายขนาดไหน ก็ไม่สามารถเอาชนะความเมตตากรุณาของพระแม่ ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งพระฤทธานุภาพของพระแม่ เพราะพระผู้สร้างถือว่าพระสิริโรจนาของพระแม่เป็นพระสิริรุ่งโรจนาของพระองค์เอง” นักบุญปีเตอร์ เดเมียน กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่พระแม่ทรงทำไม่ได้ พระแม่สามารถช่วยคนที่หมดหวังให้รอดได้” นักบุญเยอร์ทรูด ได้รับการเผยว่า “พระหรรษทานทั้งหมดที่เราขอโดยอาศัยพระนางมารีย์เราจะได้รับ เธอได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับพระมารดามารีย์ว่า “ใครก็ตามที่ขอความช่วยเหลือจากพระแม่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำรงชีวิตให้ดีขึ้น จะได้รับ” นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า “ให้เราแสวงหาพระหรรษทานโดยผ่านทางพระนางมารีย์ เพราะพระแม่เป็นพระมารดา ไม่มีใครกล้าปฏิเสธคำวิงวอนของพระแม่เป็นพระมารดา ไม่มีใครกล้าปฏิเสธคำวิงวอนของพระแม่…

Read More

เลียนแบบพระคริสต์

เลียนแบบพระคริสต์ บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211 หน้า 36 นักมายากลต่างศาสนาได้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่ง เขาจึงอ่านเรื่องราวมหัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า อย่างร้อนรน แล้วนักมายากลคนนี้ก็ตัดสินใจเลียนแบบพระคริสต์และขอรับศีลล้างบาป ขณะเดินทางไปวัด เขาเห็นขบวนแห่ศพกำลังเคลื่อนผ่านมา เพื่อเลียนแบบพระคริสต์ เขาสั่งให้ขบวนแห่ศพหยุด แล้วเดินไปที่หีบศพ ผู้ตายเป็นเด็กคนหนึ่ง นักมายากลกล่าวเวทย์มนต์คาถาของเขา ทันใดนั้นคนตายก็กลับมีชีวิต แล้วเขาก็เดินทางต่อไป

Read More