ติดต่อเรา

contact us

สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่

Visit us

ท่านสามารถแลกบัตรหน้าประตูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เพื่อเข้ามายังสำนักพิมพ์ที่อยู่ภายในโรงเรียนได้

7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Call us

ท่านสามารถติดต่อสำนักพิมพ์ ได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.ในวันจันทร์ - วันศุกร์

02-235-5778

Contact us

ท่านสามารถติดต่อสำนักพิมพ์ได้ทาง E-Mail ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ :